Żywność modyfikowana genetycznie – Zagrożenia GMO

żywność GMOŻywność genetycznie zmodyfikowana, czyli transgeniczna to produkty spożywcze, których materiał genetyczny został zmieniony poprzez techniki inżynierii genetycznej. Produktem GMO (organizmy genetycznie modyfikowane) nazywamy także te środki spożywcze, które składają się z elementów zawierających DNA czy białka z GMO oraz od nich pochodzące.

Konsekwencje żywności genetycznie modyfikowanej

Uprawą genetycznie modyfikowanych roślin oraz hodowlą genetycznie modyfikowanych zwierząt zajmuje się rolnictwo molekularne (ang. molecular farming). Modyfikacja genetyczna ma służyć wielu celom. Są to m.in. większa odporność na szkodniki i choroby, dłuższe przechowywanie produktów GMO, produktywność zwierząt hodowlanych, lekarstwa i szczepionki.

Jednakże należy zastanowić się nad tym, czy korzyści wynikające z GMO nie można osiągnąć alternatywnymi, bardziej tradycyjnymi i bezpieczniejszymi sposobami, oraz jakie wynikają zagrożenia z modyfikacji genetycznych dla człowieka, roślin, zwierząt i środowiska.

Rzeczywiste fakty w odniesieniu do oczekiwań od GMO w zakresie zwiększenia plonów, zmniejszenia zużycia pestycydów czy uzyskanych dochodów są zróżnicowane w zależności od produktu. Bardzo często uprawy i hodowla produktów modyfikowanych nie przynosi zadowalających efektów.

Natomiast istnieje wiele potencjalnych, bardzo negatywnych w skutkach zagrożeń, które same w sobie stanowią już kontrowersyjność i wątpliwość co do stosowania i wykorzystywania GMO. Według ekspertów FAO są to:

• niemożliwa do cofnięcia ucieczka genów na inne organizmy,

• szkodliwe dla organizmu mutacje,

• możliwość aktywacji uśpionego, niesprzyjającego genu,

• antagonistyczne interakcje z produktami tradycyjnymi,

• niekorzystny wpływ na ptaki, owady czy organizmy glebowe,

• alergie,

• oporność antybiotyków,

• nieprzewidywalne reakcje w organizmie wywołane przez transgeniczne białko,

• dominacja firm tworzących modyfikacje materiałów roślinnych – uzależnienie rolników od koncernów biotechnologicznych,

• biopestycydy,

• nowe patogenne cząsteczki,

• utrata bioróżnorodności,

• zaburzenie łańcuchów pokarmowych itd.

Wszystkie te nieprzewidywalne, negatywne skutki stosowania GMO są nieodwracalne, co stanowi jeszcze większe ich zagrożenie.

Konsekwencje genetycznie modyfikowanej żywności mogą być nie zauważone od razu, lecz po dłuższym terminie. Żywność nie zgodna z naszymi naturalnymi zapotrzebowaniami, sztuczna, która stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia nie jest dobrym wyborem.

Dlatego mając świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą żywność modyfikowana genetycznie powinniśmy jej unikać. Jedynie żywność zrównoważona może być w pełni zdrowa i przede wszystkim bezpieczna dla nas i środowiska. Zapraszam do kolejnych artykułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.