Jak słuchać ludzi – Umiejętność słuchania

słuchać ludziUmiejętność słuchania należy do umiejętności społecznych. Jest ona niezwykle istotna, gdyż daje możliwość wzajemnego zrozumienia, co jest podstawą dobrej komunikacji międzyludzkiej. Zdolność ta przejawia się w usłyszeniu komunikatu, jego odbiorze, interpretacji i reakcji. 

Słuchać a słyszeć

Słowo słuchać i słyszeć jest często stosowane zamiennie, jednakże słyszenie to tylko odbieranie wrażeń słuchowych, dźwięków, słów, natomiast słuchanie to aktywny proces, w którym następuje określona reakcja.

Umiejętność słuchania

Łatwiej przychodzi nam słuchanie w indywidualnej relacji niż w grupie. Warto nauczyć się  pewnych zasad, by nabyć umiejętności słuchania, co przełoży się na prawidłowe zrozumienie i lepsze relacje społeczne.

Każdy z nas ma określone preferencje, jeśli chodzi o słuchanie. Określone osoby, treści, czas czy działanie mają ścisły związek z chęcią lub niechęcią słuchania. Jedni są nastawieni na ludzi, starają się wczuwać w to co słyszą, nie oceniają, lecz wyrażają prawdziwe zainteresowanie. Wówczas jest to dialog emocjonalny i głęboki. Inni nastawieni są na treść komunikatów, analizują informacje i starają się doszukać w nich sensu i przyczyny. Są też osoby, które nastawione są na czas, dla nich rozmowy mają ograniczenie czasowe i nie są rozwlekane, tylko konkretne. Niektórzy też są zorganizowani, lubią działanie i koncentrują się na określonym zadaniu, w wyniku czego ich dyskusje sprowadzają się na określony cel.

Interpretacja usłyszanego komunikatu i określona reakcja jest zależna od wielu czynników. Są to płeć, wiek, osobowość, doświadczenia, relacje osobiste itp. Często może być tak, że mylnie zakładamy znaczenie danych komunikatów, co skutkuje nieporozumieniami. Wówczas dobrze jest wysyłać informacje zwrotne, powiedzieć jak się zrozumiało czyjeś zdanie, by rozmowa był efektywna.

W przypadku usłyszenia sprzecznych informacji możemy uznać je za niewiarygodne, co prowadzi do niechęci dalszego dialogu.

W słuchaniu ważne jest kontrolowanie złych nawyków, takich jak odchodzenie od głównego tematu, udawanie słuchania, skupianie się na jakiś nieistotnych elementach, przyjmowanie własnych znaczeń czyjś słów, bez dokładnego wysłuchania. Zdolność słuchania zapewnia lepsze relacje i związki międzyludzkie, dlatego warto nabyć tą umiejętność, która jest podstawą prawdziwej, dobrej komunikacji. Zapraszam do kolejnych artykułów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.