Jak się dogadać z innymi ludźmi

dialog z ludzmiTo czy umiemy prawidłowo dogadać się z ludźmi jest niezwykle znaczące w naszym życiu i determinuje to jak ono wygląda. Najważniejszymi elementami w zasadach tworzenia dobrych relacji jest pełna świadomość siebie i świadomość, że inni ludzie są po prostu inni.

Kontakty międzyludzkie

Aby umieć dogadywać się z ludźmi musimy mieć świadomość siebie opartą na dotarciu do własnych potrzeb i rozumieniu siebie. Ma to przełożenie w kontaktach z innymi. Świat powinniśmy budować w oparciu o własne poznanie, stworzyć bazę, czyli poczucie własnej wartości niezależne od opinii innych. Istotne jest, aby definiować siebie poprzez wewnętrzne wartości a nie zewnętrzność.

Drugi ważny element to świadomość, iż każdy jest inny. Ma to odzwierciedlenie w innym postrzeganiu rzeczywistości, innych wizjach świata. Nie powinniśmy wymagać od innych ludzi, aby mieli taki sam punkt widzenia jak my, ani zakładać, że ktoś jest głupi czy nierozumny, ponieważ ma inne zdanie i inaczej widzi rzeczywistość.

Ludzie zazwyczaj mają potrzebę nawracania innych do swoich poglądów i jest to zgubne, bo nie daje to szansy na rozwijającą dyskusję, tylko może prowadzić do nieporozumień i kłótni.

Aby komunikacja była satysfakcjonująca dla obu stron należy zwracać uwagę na dobre cechy człowieka, szanować go i jego zdanie. Jeśli zaś nie zgadzamy się z czyimiś poglądami to wówczas opiniujmy zdanie tej osoby, nie atakujemy jego samego. Ważną kwestią jest, by nie oceniać człowieka, tylko jego słowa i działania, mówmy o swoich odczuciach względem nich zamiast krytykować cechy charakteru. Takie podejście w rozmowie ukierunkowane na komunikowanie swoich uczuć służy budowaniu dobrych relacji.

Kanały komunikacji

Jednakże nie można się też koncentrować tylko na sobie, na przeżywaniu własnych emocji, gdyż wtedy „kurczy się” zdolność postrzegania. Otwarcie na drugiego człowieka, danie mu szansy wypowiedzi oraz starania, by zrozumieć drugą stronę zmieniają całkiem perspektywę i poszerzają pole widzenia rzeczywistości. Świat odbieramy przez różne kanały komunikacji (wzrok, słuch węch, smak, dotyk) – większość ludzi ma jakąś grupę dominującą, więc odkrywając czy rozmawiamy np. z słuchowcem wykazujmy się elastycznością; wówczas uruchamiając dany obszar komunikacji jesteśmy w stanie dobrze porozumieć się z rozmówcą.

Przy lepszym porozumiewaniu z ludźmi nasze życie będzie bardziej satysfakcjonujące, więc warto popracować nad sobą i relacjami. Zapraszam do innych artykułów.

2 komentarze

  1. Ważne aby była harmonia, każda ze stron miała tyle samo strefy do wyrażania myśli jak rozmówca. Aby dobrze się dogadywać niezbędne są równe relacje bez przytłoczenia innej osoby.

    Kasia
    1. Dokładnie, taka harmonia w kontaktach jest niezwykle istotna. Każdy powinien mieć swój własny i równy czas potencjalnego „nadawania” i „odbierania”.

      The Stylish Tube

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.