Żywność modyfikowana genetycznie – Zagrożenia GMO

Żywność genetycznie zmodyfikowana, czyli transgeniczna to produkty spożywcze, których materiał genetyczny został zmieniony poprzez techniki inżynierii genetycznej. Produktem GMO (organizmy genetycznie modyfikowane) nazywamy także te środki spożywcze, które składają się z elementów zawierających DNA czy …