Dlaczego warto być życzliwym – Czy warto być dobrym człowiekiem

Według teorii „przetrwania najżyczliwszych” ludzki gatunek rozwinął się dzięki uprzejmości. Pomoc innym i dobroć jest tym co zapewniło przetrwanie ludzkości, zatem można powiedzieć, że tą zdolność mamy wrodzoną. Jest to niezgodne z teorią ewolucji, czyli …